Vzdelávacie programy určené pre pedagógov

Spolu s nami zvládnete vytvoriť kvalitné portfólio, podporíte vlastný kariérny rast, rozšírite svoje profesijné kompetencie.

Tvorba a využitie portfólia pre profesijný rast a sebahodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov.

Atestačné portfólio v zmysle atestačných štandardov je obsahovou náplňou vzdelávania Atestácia po novom.

Atestačné portfólio v správnej štruktúre a prehľadné preukázanie kompetencií vo všetkých troch oblastiach.

Individuálne konzultácie v oblasti profesijného rozvoja a tvorby atestačného portfólia.

Tvorba zmysluplných vlastných plánov v súlade so štátnym vzdelávacím programom a Dodatkom č. 9 s platnosťou od 1. 9. 2021

Tvorba zmysluplných vlastných plánov v súlade so štátnym vzdelávacím programom a Dodatkom č. 9 s platnosťou od 1. 9. 2021

Zážitky a osobné skúsenosti sú najprirodzenejším zdrojom poznania. Toto poznanie je oveľa širšie a trvalejšie. 

Exkurzia či outdoorové vyučovanie umožňuje deťom a žiakom poznávať predmety, javy a procesy priamo v pôvodnom prostredí a v typických podmienkach.

Aktívne formy učenia sa detí/žiakov ich priamo včleňujú do výchovno-vzdelávacieho procesu. Rozvíjajú kľúčové kompetencie a podporujú rast vnútornej motivácie.

Ste organizácia alebo vzdelávacia inštitúcia?

Máte záujem o niektoré z ponúkaných školení? Alebo potrebujete niečo špecifické? Vieme pripraviť balík školení na základe vašich preferencií. 

Ste pripravený posunúť sa ďalej?

Napíšte nám vaše kontaktné údaje a my sa s vami čo najskôr spojíme.