Mimoškolské formy aktívneho učenia

Exkurzia či outdoorové vyučovanie umožňuje deťom a žiakom poznávať predmety, javy a procesy priamo v pôvodnom prostredí a v typických podmienkach.

Čo môžem očakávať?

Mimoškolské formy aktívneho učenia ako jednoduchý program inovačného vzdelávania je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí si chcú rozšíriť a inovovať svoje vedomosti a zručnosti pri využívaní mimoškolských foriem vyučovania. Prehĺbia si svoje vlastné kompetencie v oblasti plánovania, realizovania a využívania výsledkov exkurzie či outdoorového vyučovania. Práve tieto formy vyučovania umožňujú rozvíjať všetky kľúčové kompetencie detí a žiakov.

Obsah

Vzdelávanie je zamerané na rozšírenie, prehĺbenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov tak, aby do výchovno-vzdelávacieho procesu efektívne začleňovali také metódy a formy práce, ktoré budú podporovať aktívne učenie žiakov a tým aj rozvoj kľúčových a predmetových kompetencií žiakov.

Kedy? Utorok a štvrtok od 18.00 – do 20.00 hod. (8 seminárov) a v poslednom týždni vzdelávania prezentovanie záverečných prác (online formou)

Pre koho je inovačný program určený
kategória a podkategória: učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, vychovávateľ
kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s 1. alebo s 2. atestáciou

Akou formou? 16 hodín prezenčne (online)/34 hodín dištančne

Úspešné absolvovanie programu je ukončené záverečnou prezentáciou.

Dozviete sa

 • Prečo využívať mimoškolské formy vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese
 • Ako mimoškolské vzdelávanie začleniť do tematických plánov
 • Ako metódy a formy mimoškolskej práce formujú a prehlbujú kľúčové kompetencie detí/žiakov
 • Aké sú základné etapy exkurzie a ako ich efektívne naplniť
 • Možnosti hodnotenia a sebahodnotenia detí/žiakov v rámci mimoškolských foriem vzdelávania
Školenie pre učiteľov k tvorbe atestačného portfólia

Termíny

Vyberte si termín školenia z nižšie uvedenej ponuky. V prípade, ak máte záujem o súkromné školenie alebo konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať.

Výhody

 • Získanie 3% príplatku na dobu 7 rokov
 • Vzdelávanie online formou z pohodlia domova
 • Riešenie praktických situácií zo školskej praxe
 • Osobný prístup lektorov

Základné informácie

Čo môžem očakávať?

Mimoškolské formy aktívneho učenia ako jednoduchý program inovačného vzdelávania je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí si chcú rozšíriť a inovovať svoje vedomosti a zručnosti pri využívaní mimoškolských foriem vyučovania. Prehĺbia si svoje vlastné kompetencie v oblasti plánovania, realizovania a využívania výsledkov exkurzie či outdoorového vyučovania. Práve tieto formy vyučovania umožňujú rozvíjať všetky kľúčové kompetencie detí a žiakov.

Základné informácie

Obsah

Vzdelávanie je zamerané na rozšírenie, prehĺbenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov tak, aby do výchovno-vzdelávacieho procesu efektívne začleňovali také metódy a formy práce, ktoré budú podporovať aktívne učenie žiakov a tým aj rozvoj kľúčových a predmetových kompetencií žiakov.

Kedy? Utorok a štvrtok od 18.00 – do 20.00 hod. (8 seminárov) a v poslednom týždni vzdelávania prezentovanie záverečných prác (online formou)

Pre koho je inovačný program určený
kategória a podkategória: učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, vychovávateľ
kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s 1. alebo s 2. atestáciou

Akou formou? 16 hodín prezenčne (online)/34 hodín dištančne

Úspešné absolvovanie programu je ukončené záverečnou prezentáciou.

Dozviete sa

 • Prečo využívať mimoškolské formy vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese
 • Ako mimoškolské vzdelávanie začleniť do tematických plánov
 • Ako metódy a formy mimoškolskej práce formujú a prehlbujú kľúčové kompetencie detí/žiakov
 • Aké sú základné etapy exkurzie a ako ich efektívne naplniť
 • Možnosti hodnotenia a sebahodnotenia detí/žiakov v rámci mimoškolských foriem vzdelávania

Výhody

 • Získanie 3% príplatku na dobu 7 rokov
 • Vzdelávanie online formou z pohodlia domova
 • Riešenie praktických situácií zo školskej praxe
 • Osobný prístup lektorov

Termíny

Vyberte si terním školenia z nižšie uvedenej ponuky. V prípade, ak máte záujem o súkromné školenie alebo konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať.

Školenie pre učiteľov k tvorbe atestačného portfólia

Vyberte si termín, ktorý vám vyhovuje.

Ľutujeme ale aktuálne nie sú vypísané žiadne termíny školení.

Postupne pridávame ďalšie termíny. V prípade, ak vám niektorý z vyššie uvedených termínov nevyhovuje, veríme, že sa budete môcť zúčastniť na jednom z nasledujúcich. Tešíme sa na spoluprácu!