Zážitkové vyučovanie

Zážitky a osobné skúsenosti sú najprirodzenejším zdrojom poznania. Toto poznanie je oveľa širšie a trvalejšie. 

Čo môžem očakávať?

Zážitkové vyučovanie ako jednoduchý program inovačného vzdelávania je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí si chcú rozšíriť a inovovať svoje vedomosti a zručnosti pri uplatňovaní zážitkového vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese. Prehĺbia si svoje vlastné kompetencie v oblasti diagnostikovania, plánovania, realizovania a hodnotenia detí/žiakov v rámci zážitkového vyučovania.

Obsah

Vzdelávanie je zamerané na rozšírenie, prehĺbenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov tak, aby do výchovno-vzdelávacieho procesu efektívne začleňovali také metódy a formy práce, ktoré budú podporovať aktívne učenie žiakov a tým aj rozvoj kľúčových a predmetových kompetencií žiakov.

Kedy? Utorok a štvrtok od 18.00 – do 20.00 hod. (8 seminárov) a v poslednom týždni vzdelávania prezentovanie záverečných prác (online formou)

Pre koho je inovačný program určený?
kategória a podkategória: učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, vychovávateľ
kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s 1. alebo s 2. atestáciou

Akou formou? 16 hodín prezenčne (online)/34 hodín dištančne

Úspešné absolvovanie programu je ukončené záverečnou prezentáciou.

Dozviete sa

 • V čom spočívajú základné princípy zážitkového vyučovania, jeho fázy
 • Aký vplyv má zážitkové vyučovanie na rozvoj kľúčových kompetencií u detí a žiakov
 • Vhodné postupy pri zavádzaní zážitkového vyučovania
 • Ako naplánovať a zrealizovať efektívne zážitkové vyučovanie
 • Možnosti hodnotenia a sebahodnotenia v rámci zážitkového vyučovania a učenia sa
Školenie pre učiteľov k tvorbe atestačného portfólia

Termíny

Vyberte si termín školenia z nižšie uvedenej ponuky. V prípade, ak máte záujem o súkromné školenie alebo konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať.

Výhody

 • Získanie 3% príplatku na dobu 7 rokov
 • Vzdelávanie online formou z pohodlia domova
 • Riešenie praktických situácií zo školskej praxe
 • Osobný prístup lektorov

Základné informácie

Čo môžem očakávať?

Zážitkové vyučovanie ako jednoduchý program inovačného vzdelávania je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí si chcú rozšíriť a inovovať svoje vedomosti a zručnosti pri uplatňovaní zážitkového vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese. Prehĺbia si svoje vlastné kompetencie v oblasti diagnostikovania, plánovania, realizovania a hodnotenia detí/žiakov v rámci zážitkového vyučovania.

Základné informácie

Obsah

Vzdelávanie je zamerané na rozšírenie, prehĺbenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov tak, aby do výchovno-vzdelávacieho procesu efektívne začleňovali také metódy a formy práce, ktoré budú podporovať aktívne učenie žiakov a tým aj rozvoj kľúčových a predmetových kompetencií žiakov.

Kedy? Utorok a štvrtok od 18.00 – do 20.00 hod. (8 seminárov) a v poslednom týždni vzdelávania prezentovanie záverečných prác (online formou)

Pre koho je inovačný program určený?
kategória a podkategória: učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, vychovávateľ
kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s 1. alebo s 2. atestáciou

Akou formou? 16 hodín prezenčne (online)/34 hodín dištančne

Úspešné absolvovanie programu je ukončené záverečnou prezentáciou.

Dozviete sa

 • V čom spočívajú základné princípy zážitkového vyučovania, jeho fázy
 • Aký vplyv má zážitkové vyučovanie na rozvoj kľúčových kompetencií u detí a žiakov
 • Vhodné postupy pri zavádzaní zážitkového vyučovania
 • Ako naplánovať a zrealizovať efektívne zážitkové vyučovanie
 • Možnosti hodnotenia a sebahodnotenia v rámci zážitkového vyučovania a učenia sa

Výhody

 • Získanie 3% príplatku na dobu 7 rokov
 • Vzdelávanie online formou z pohodlia domova
 • Riešenie praktických situácií zo školskej praxe
 • Osobný prístup lektorov

Termíny

Vyberte si terním školenia z nižšie uvedenej ponuky. V prípade, ak máte záujem o súkromné školenie alebo konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať.

Školenie pre učiteľov k tvorbe atestačného portfólia

Vyberte si termín, ktorý vám vyhovuje.

Zážitkové vyučovanie 10.9. - 10.10.2024

Kedy? Utorok a štvrtok – od 18:00 do 20:00

150,00

Na sklade

Zážitkové vyučovanie 10.9. - 10.10.2024

Kedy? Utorok a štvrtok – od 18:00 do 20:00

150,00

Na sklade

Postupne pridávame ďalšie termíny. V prípade, ak vám niektorý z vyššie uvedených termínov nevyhovuje, veríme, že sa budete môcť zúčastniť na jednom z nasledujúcich. Tešíme sa na spoluprácu!