Tvorba atestačného portfólia

Atestačné portfólio v správnej štruktúre a prehľadné preukázanie kompetencií vo všetkých troch oblastiach.

Čo môžem očakávať?

Kurz Tvorba atestačného portfólia je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí chcú svoj profesijný rast preukázať atestačným portfóliom, získať prvú alebo druhú atestáciu, zvýšiť profesijné kompetencie a tým zlepšiť svoje finančné ohodnotenie v práci.

Obsah

Vďaka 8 webinárom si postupne budete vedieť vytvoriť vaše atestačné portfólio v správnej štruktúre a prehľadnosti. Prevedieme vás cez jednotlivé oblasti, kompetencie a ich preukázanie. Vynaložené finančné prostriedky sa vám vrátia po dvoch mesiacoch od zaradenia do vyššej platovej triedy.

Dozviete sa

 • Ako preukázať kompetencie v oblasti dieťa/žiak
 • Ako preukázať kompetencie v oblasti výchovno-vzdelávací proces
 • Ako preukázať kompetencie v oblasti profesijný rozvoj
 • Ako preukázať vyššie uvedené kompetencie pomocou modelových situácií
 • Čo tvorí kompletné atestačné portfólio
 • Informácie k podaniu žiadosti o atestáciu
Školenie pre učiteľov k tvorbe atestačného portfólia

Termíny

Vyberte si termín školenia z nižšie uvedenej ponuky. V prípade, ak máte záujem o súkromné školenie alebo konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať.

Výhody

 • Bonusový webinár na záver kurzu venovaný vašim otázkam
 • Vynaložené finančné prostriedky sa vám vrátia po dvoch mesiacoch od zaradenia do vyššej platovej triedy
 • Výučba je realizovaná online cez živý prenos
 • Osobný prístup lektorov
 • Získanie certifikátu o absolvovaní vzdelávania​

Základné informácie

Čo môžem očakávať?

Kurz Tvorba atestačného portfólia je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí chcú svoj profesijný rast preukázať atestačným portfóliom, získať prvú alebo druhú atestáciu, zvýšiť profesijné kompetencie a tým zlepšiť svoje finančné ohodnotenie v práci.

Základné informácie

Obsah

Vďaka 8 webinárom si postupne budete vedieť vytvoriť vaše atestačné portfólio v správnej štruktúre a prehľadnosti. Prevedieme vás cez jednotlivé oblasti, kompetencie a ich preukázanie. Vynaložené finančné prostriedky sa vám vrátia po dvoch mesiacoch od zaradenia do vyššej platovej triedy.

Dozviete sa

 • Ako preukázať kompetencie v oblasti dieťa/žiak
 • Ako preukázať kompetencie v oblasti výchovno-vzdelávací proces
 • Ako preukázať kompetencie v oblasti profesijný rozvoj
 • Ako preukázať vyššie uvedené kompetencie pomocou modelových situácií
 • Čo tvorí kompletné atestačné portfólio
 • Informácie k podaniu žiadosti o atestáciu

Výhody

 • Bonusový webinár na záver kurzu venovaný vašim otázkam
 • Vynaložené finančné prostriedky sa vám vrátia po dvoch mesiacoch od zaradenia do vyššej platovej triedy
 • Výučba je realizovaná online cez živý prenos
 • Osobný prístup lektorov
 • Získanie certifikátu o absolvovaní vzdelávania​

Termíny

Vyberte si terním školenia z nižšie uvedenej ponuky. V prípade, ak máte záujem o súkromné školenie alebo konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať.

Školenie pre učiteľov k tvorbe atestačného portfólia

Vyberte si termín, ktorý vám vyhovuje.

Tvorba atestačného portfólia 12.8.- 4.9.2024

Kedy? Pondelok a streda – od 18:00 do 19:30

252,00

Na sklade

Tvorba atestačného portfólia 12.8.- 4.9.2024

Kedy? Pondelok a streda – od 18:00 do 19:30

252,00

Na sklade

Postupne pridávame ďalšie termíny. V prípade, ak vám niektorý z vyššie uvedených termínov nevyhovuje, veríme, že sa budete môcť zúčastniť na jednom z nasledujúcich. Tešíme sa na spoluprácu!