Učenie so zážitkom

Zážitky a osobné skúsenosti sú najprirodzenejším zdrojom poznania. Toto poznanie je oveľa širšie a trvalejšie.

Čo môžem očakávať?

Seminár Učenie so zážitkom je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí chcú získať vedomosti o zážitkovom vyučovaní a učení sa detí a žiakov. Zároveň dokážu
rozvíjať svoje vlastné kompetencie v oblasti diagnostikovania, plánovania, realizovania a hodnotenia v rámci zážitkového vyučovania.

Dozviete sa

 • Základné princípy zážitkového vyučovania, jeho fázy
 • Aký vplyv má zážitkové vyučovanie na rozvoj kľúčových kompetencií u detí a žiakov
 • Vhodné postupy pri zavádzaní zážitkového vyučovania
 • Ako aplikovať efektívne metódy a stratégie podporujúce zážitkové vyučovanie
 • Možnosti hodnotenia a sebahodnotenia zážitkového vyučovania a učenia sa

Výhody

 • Získanie kompetencií vo všetkých 3 oblastiach kompetenčného profilu PZ
 • Výučba je realizovaná online cez živý prenos
 • Vzdelávanie z pohodlia vášho domova
 • Možnosť komunikovať v malej skupine
 • Osobný prístup lektorov
 • Získanie certifikátu o absolvovaní vzdelávania

Základné informácie

Termíny

Vyberte si terním školenia z nižšie uvedenej ponuky. V prípade, ak máte záujem o súkromné školenie alebo konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať.

Koznultovanie materiálov k atestačnej práci

Čo môžem očakávať?

Seminár Učenie so zážitkom je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí chcú získať vedomosti o zážitkovom vyučovaní a učení sa detí a žiakov. Zároveň dokážu
rozvíjať svoje vlastné kompetencie v oblasti diagnostikovania, plánovania, realizovania a hodnotenia v rámci zážitkového vyučovania.

Dozviete sa

 • Základné princípy zážitkového vyučovania, jeho fázy
 • Aký vplyv má zážitkové vyučovanie na rozvoj kľúčových kompetencií u detí a žiakov
 • Vhodné postupy pri zavádzaní zážitkového vyučovania
 • Ako aplikovať efektívne metódy a stratégie podporujúce zážitkové vyučovanie
 • Možnosti hodnotenia a sebahodnotenia zážitkového vyučovania a učenia sa

Výhody

 • Získanie kompetencií vo všetkých 3 oblastiach kompetenčného profilu PZ
 • Výučba je realizovaná online cez živý prenos
 • Vzdelávanie z pohodlia vášho domova
 • Možnosť komunikovať v malej skupine
 • Osobný prístup lektorov
 • Získanie certifikátu o absolvovaní vzdelávania

Základné informácie

Koznultovanie materiálov k atestačnej práci

Termíny

Vyberte si terním školenia z nižšie uvedenej ponuky. V prípade, ak máte záujem o súkromné školenie alebo konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať.

Vyberte si termín, ktorý vám vyhovuje.

Ľutujeme ale aktuálne nie sú vypísané žiadne termíny školení.

Postupne pridávame ďalšie termíny. V prípade, ak vám niektorý z vyššie uvedených termínov nevyhovuje, veríme, že sa budete môcť zúčastniť na jednom z nasledujúcich. Tešíme sa na spoluprácu!