Naša misia

Naším poslaním je sprevádzať pedagógov i študentov pedagogického smeru inšpirujúcimi školeniami, ktoré podporia ich profesijný a odborný rast. Ponúkame možnosť získavať nové poznatky z oblasti vzdelávania a výchovy v súčasnej dobe. Nezabúdame ani na rodičov, ktorí hľadajú najvhodnejšie spôsoby výchovy a učenia sa ich detí v kontexte modernej doby.

Lektorka, učiteľka vzdelávacieho centra Edupark

Naši lektori

Mgr. Marcela Kubišová

PaedDr. Mária Nízlová

Lektorka, učiteľka vzdelávacieho centra Edupark

Naši lektori

Lektorka, učiteľka vzdelávacieho centra Edupark

Mgr. Marcela Kubišová

Lektorka, učiteľka vzdelávacieho centra Edupark

PaedDr. Mária Nízlová

Sme pedagogičky s dlhoročnou praxou, počas ktorej sme získali bohaté skúsenosti nielen v práci s deťmi, ale i v spolupráci s rodičmi. Osobitosti detí sme odhaľovali počas vyučovania aj mimo neho. Koordinovali sme kultúrne školské aktivity, v ktorých sme podnecovali potenciál všetkých detí. Počas pedagogickej praxe sme pôsobili ako uvádzajúce učiteľky pre študentov pedagogických smerov. Viedli sme adaptačné vzdelávanie začínajúcich kolegov. Skúsenosti s riadením sme získali na miestach vedúcich pedagogických zamestnancov (predmetová komisia, koordinátor, zástupca riaditeľa). Ako akreditované lektorky sprevádzame svojich kolegov v pedagogickom procese a chceme ich inšpirovať k osobnému i profesijnému rastu. Veríme, že:

  • naše školstvo dokáže napĺňať potreby spoločnosti 21. storočia, 
  • učitelia sú schopní rozvíjať kompetencie detí, ktoré im pomôžu stať sa úspešnými,
  • každý žiak má právo zažiť úspech a radosť vo vzdelávaní,
  • rodičia majú záujem byť partnermi pri vzdelávaní svojich detí, ktoré sú pre nich darom.

Okrem toho sme dcéry, manželky, mamy a vieme ako beží svet. 🙂 

Radi by sme

Inšpirovali

Vytvorili miesto, kde si každý nájde inšpiráciu pre vlastný rozvoj.

Odhaľovali

Boli pri odhaľovaní nepoznaného potenciálu všetkých partnerov.

Sprevádzali

Chceme sprevádzať učiteľov, vychovávateľov, odborných zamestnancov pri tvorbe portfólií.

Boli oporou

Chceme byť oporou pre hľadajúcich rodičov, pre ktorých sú deti darom.

Hodnoty, na ktorých staviame

Zakladáme na odbornosti a profesionálnom prístupe

Odbornosť

Zakladáme na osobnom a prívetivom prístupe

Osobný prístup

správame sa k vám empaticky, vaše referencie sú dôležité

Empatia

sme ústretový k vám, radi vám pomôžeme

Ústretovosť

Obchodné podmienky, spoľahlivosť

Spoľahlivosť

správame sa k vám empaticky, vaše referencie sú dôležité

Tieto hodnoty sú základným stavebným kameňom našej práce. Z vašich referencií vieme, že sú pre vás podstatné, a preto na ne kladieme dôraz. Presvedčte sa sami a prečítajte si, čo o nás napísali.