Aktívne formy učenia sa na hodinách SJL15.3. – 13.4.2022

150,00

Vypredane

Popis

Aktívne formy učenia sa detí/žiakov ich priamo včleňujú do výchovno-vzdelávacieho procesu.
Rozvíjajú kľúčové kompetencie a podporujú rast vnútornej motivácie.

  • max. 30 osôb
  • Online seminár
  • 50 hodín