To najdôležitejšie môžeme ovplyvniť

To najdôležitejšie ovplyvniť môžeme

To najdôležitejšie ovplyvniť môžeme, aby učenie bolo radostnejšie a obohacujúcejšie. Dovoľme sebe aj žiakom zažiť úspech.

Áno, každý z nás pozná stav školstva, svojho pracoviska, klímu pedagogického kolektívu a zároveň veľkých rozdielov medzi jednotlivými školami. Veľa vecí nedokážeme ovplyvniť. Nezmeníme normatív na žiaka, ani spôsob vedenia školy, taktiež nezmeníme zákon o počtoch žiakov v triedach, ktoré často limitujú spôsob a aktivity na vyučovaní. Ale to najdôležitejšie ovplyvniť môžeme.

Nalaďme ich

Môžeme vojsť do triedy a spýtať sa žiakov, aký majú deň, čo ich dnes čaká, na čo sa tešia. Takto veľmi rýchlo zistíme ich naladenie na učenie a tým získavame informáciu, aký spôsob komunikácie a učenia môžeme zvoliť. Určite mnohí máme osobné skúsenosti s takýmto spôsobom „prelomenia ľadu“ medzi učiteľom a žiakom.

Možnosť výberu

Môžeme im dať na výber, či niektoré činnosti chcú robiť jednotlivo, alebo vo dvojici, resp. v skupinke. Samozrejme pravidlo, že všetci sú aktívni v činnosti zostáva platné. Rovesnícke učenie má veľmi pozitívny vplyv. Žiaci skôr príjmu opravu chyby, opakované vysvetlenie učiva od kamaráta, vzájomné objavenie výsledku spoločného úsilia ich stmeľuje. A čo viac si môžeme priať v triednych kolektívoch? Nedajme sa odradiť zvýšenou hlučnosťou pracovnej klímy na vyučovaní.

Presun aktivity

Nebojme sa byť na hodine „pasívnymi učiteľmi“. Ak učiteľ prinesie na hodinu vopred pripravený materiál a nechá žiakov, aby riešili problémové úlohy, hľadali riešenia, vypracovávali pracovné listy, jeho úloha sa mení na mentora, pozorovateľa, môže sa postaviť do úlohy rovesníka, a tak ich sprevádzať vyučovacím procesom.

Risk je zisk

Majme odvahu skúšať iné prístupy v učení, odlišné od tých zaužívaných. Počítajme s tým, že prvý a druhýkrát sa nemusia vydariť. Ba dokonca môžu skončiť katastrofou, ale nevzdajme to. Na základe vlastnej reflexie upravme podmienky pre danú triedu a poďme do toho znovu. Samozrejme, že žiaci nebudú reagovať najlepšie na niečo nové. Ani oni nie sú radi vyrušovaní zo zaužívaných stereotypov. Podstatnejšie je však uvedomiť si cieľ, prečo potrebujeme rozvíjať afektívne a psychomotorické zručnosti.

Práca s chybou

Dovoľme im urobiť chybu, naučme ich pracovať s ňou. Proces učenia nie je jednorázový. Ruku na srdce. Každý koláč sme na prvýkrát upiekli na 100%? Povzbudzujme ich, pripravujme pre nich aktivity na neustále upevňovanie učiva vo fáze rozohriatia na hodinách, prípadne opakovaním.

Rovnaké šance na úspech

Rešpektujme pracovné tempo jednotlivých žiakov. Viacero šikovných žiakov zvládne učivo na 100%, ale každý stihne v rovnakom čase vypočítať iný počet príkladov, prečítať rozdielny úsek textu, vyhľadať iné množstvo informácií. Pracovné tempo v učení je priamo úmerné temperamentu a osobnosti žiaka. Rovnako je to aj u učiteľa :).

To najdôležitejšie ovplyvniť môžeme v triede a aj v zborovni. Máme na to a nemusíme čakať, kým nám niekto upraví podmienky na učenie tak, aby žiaci boli úspešní a učenie sa pre nich stalo záľubou.

Čítanie – radosť a úspech pre každého

Milujem čítanie

Veľkú časť našej populácie dokáže čítanie doslova potrápiť. Niekoho v úplných začiatkoch a iného neskôr. Čítanie s porozumením, rozvoj kritického myslenia je beh na dlhé trate.

Čítať ďalej »
je to v hlave, myšlienky

Je to v hlave

Dnes, vďaka neurovede, oveľa viac rozumieme tomu, ako myšlienky ovplyvňujú naše emócie a telo. Je to v hlave. Pýtate sa, aké myšlienky?

Čítať ďalej »

Páčil sa vám článok? Zdielajte ho s priateľmi!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print