Učenie so zážitkom

Zážitky a osobné skúsenosti sú najprirodzenejším zdrojom poznania. Toto poznanie je oveľa širšie a trvalejšie než zapamätané a reprodukované informácie.

Čo môžem očakávať?

Seminár Učenie so zážitkom je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí chcú získať vedomosti o zážitkovom vyučovaní a učení sa detí a žiakov. Zároveň dokážu
rozvíjať svoje vlastné kompetencie v oblasti diagnostikovania, plánovania, realizovania a hodnotenia v rámci zážitkového vyučovania.

Dozviete sa

Výhody

Základné informácie

Termíny

Vyberte si termín školenia z nižšie uvedenej ponuky. V prípade, ak máte záujem o súkromné školenie alebo konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať.

Koznultovanie materiálov k atestačnej práci

Čo môžem očakávať?

Seminár Učenie so zážitkom je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí chcú získať vedomosti o zážitkovom vyučovaní a učení sa detí a žiakov.  Zároveň dokážurozvíjať svoje vlastné kompetencie v oblasti diagnostikovania, plánovania, realizovania a hodnotenia v rámci zážitkového vyučovania.

Dozviete sa

Výhody

Základné informácie

Koznultovanie materiálov k atestačnej práci

Termíny

Vyberte si terním školenia z nižšie uvedenej ponuky. V prípade, ak máte záujem o súkromné školenie alebo konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať.

Vyberte si termín, ktorý vám vyhovuje.

Pripravujeme termíny na august.

Indivudiálne konzultácie sú stále v ponuke!