Aktívne formy učenia sa na hodinách dejepisu

Aktívne formy učenia sa na hodinách dejepisu zvyšujú motiváciu žiakov učiť sa, prebúdzajú v nich záujem o históriu a taktiež podnecujú rozvoj komunikácie a kritického myslenia.

Čo môžem očakávať?

Aktívne formy učenia sa ako jednoduchý program inovačného vzdelávania je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí si chcú rozšíriť a inovovať svoje vedomosti a zručnosti pri implementovaní aktívnych foriem učenia sa všetkých žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu na hodinách dejepisu. Prehĺbia si svoje vlastné kompetencie v oblasti využívania školských aj mimoškolských foriem vyučovania, práce s rôznymi druhmi prameňov a realizovania zážitkového vyučovania.

Obsah

Vzdelávanie je zamerané na rozšírenie, prehĺbenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov tak, aby do výchovno-vzdelávacieho procesu efektívne začleňovali také metódy a formy práce, ktoré budú podporovať aktívne učenie žiakov a tým aj rozvoj kľúčových a predmetových kompetencií žiakov v predmete DEJEPIS.

Kedy? Utorok a štvrtok od 18.00 – do 20.00 hod. (8 seminárov), v poslednom týždni vzdelávania prezentovanie záverečných prác (online formou)

Pre koho je inovačný program určený

kategória a podkategória:  učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy

kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s 1. alebo s 2. atestáciou

Akou formou? 16 hodín prezenčne (online)/34 hodín dištančne

Dozviete sa

 • čo sú aktívne formy učenia sa
 • ako pracovať s rôznymi historickými prameňmi
 • variácie skupinového a rovesníckeho učenia sa
 • ako naplánovať a efektívne zrealizovať exkurziu
 • ako realizovať zážitkové vyučovanie tak, aby nešlo len o hru
 • možnosti hodnotenia a sebahodnotenia v rámci aktívneho vyučovania a učenia sa
Školenie pre učiteľov k tvorbe atestačného portfólia

Termíny

Vyberte si termín školenia z nižšie uvedenej ponuky. V prípade, ak máte záujem o súkromné školenie alebo konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať.

Výhody

 • získanie 3% príplatku na dobu 7 rokov
 • vzdelávanie online formou z pohodlia domova
 • riešenie praktických situácií zo školskej praxe
 • vzájomné zdieľanie skúseností
 • osobný prístup lektorov

Základné informácie

Čo môžem očakávať?

Aktívne formy učenia sa ako jednoduchý program inovačného vzdelávania je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí si chcú rozšíriť a inovovať svoje vedomosti a zručnosti pri implementovaní aktívnych foriem učenia sa všetkých žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu na hodinách dejepisu. Prehĺbia si svoje vlastné kompetencie v oblasti využívania školských aj mimoškolských foriem vyučovania, práce s rôznymi druhmi prameňov a realizovania zážitkového vyučovania.

Základné informácie

Obsah

Vzdelávanie je zamerané na rozšírenie, prehĺbenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov tak, aby do výchovno-vzdelávacieho procesu efektívne začleňovali také metódy a formy práce, ktoré budú podporovať aktívne učenie žiakov a tým aj rozvoj kľúčových a predmetových kompetencií žiakov v predmete DEJEPIS.

Kedy? Utorok a štvrtok od 18.00 – do 20.00 hod. (8 seminárov), v poslednom týždni vzdelávania prezentovanie záverečných prác (online formou)

Pre koho je inovačný program určený

kategória a podkategória:  učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy

kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s 1. alebo s 2. atestáciou

Akou formou? 16 hodín prezenčne (online)/34 hodín dištančne

Dozviete sa

 • čo sú aktívne formy učenia sa
 • ako pracovať s rôznymi historickými prameňmi
 • variácie skupinového a rovesníckeho učenia sa
 • ako naplánovať a efektívne zrealizovať exkurziu
 • ako realizovať zážitkové vyučovanie tak, aby nešlo len o hru
 • možnosti hodnotenia a sebahodnotenia v rámci aktívneho vyučovania a učenia sa

Výhody

 • získanie 3% príplatku na dobu 7 rokov
 • vzdelávanie online formou z pohodlia domova
 • riešenie praktických situácií zo školskej praxe
 • vzájomné zdieľanie skúseností
 • osobný prístup lektorov

Termíny

Vyberte si terním školenia z nižšie uvedenej ponuky. V prípade, ak máte záujem o súkromné školenie alebo konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať.

Školenie pre učiteľov k tvorbe atestačného portfólia

Vyberte si termín, ktorý vám vyhovuje.

Aktívne formy učenia sa na hodinách DEJ 12.11. - 12.12.2024

Kedy? Utorok a štvrtok – od 18:00 do 20:00

150,00

Na sklade

Aktívne formy učenia sa na hodinách DEJ 12.11. - 12.12.2024

Kedy? Utorok a štvrtok – od 18:00 do 20:00

150,00

Na sklade

Postupne pridávame ďalšie termíny. V prípade, ak vám niektorý z vyššie uvedených termínov nevyhovuje, veríme, že sa budete môcť zúčastniť na jednom z nasledujúcich. Tešíme sa na spoluprácu!