Inovačné vzdelávanie

Ponúkame vám príležitosť rozšíriť si vaše pedagogické zručnosti a spôsobilosti, ktoré zatraktívnia vašu prácu s deťmi a žiakmi. Výsledkom takejto inšpirácie môže byť radosť z učenia a 3 % zvýšenie platu.

Inovačné vzdelávanie poskytujeme na základe oprávnenia 31/2021 – IV vydaného MŠVVaŠ SR.

Zážitky a osobné skúsenosti sú najprirodzenejším zdrojom poznania. Toto poznanie je oveľa širšie a trvalejšie. 

Exkurzia či outdoorové vyučovanie umožňuje deťom a žiakom poznávať predmety, javy a procesy priamo v pôvodnom prostredí a v typických podmienkach.

Aktívne formy učenia sa detí/žiakov ich priamo včleňujú do výchovno-vzdelávacieho procesu. Rozvíjajú kľúčové kompetencie a podporujú rast vnútornej motivácie.

Ste organizácia alebo vzdelávacia inštitúcia?

Máte záujem o niektoré z ponúkaných školení? Alebo potrebujete niečo špecifické? Vieme pripraviť balík školení na základe vašich preferencií. 

Ste pripravený posunúť sa ďalej?

Napíšte nám vaše kontaktné údaje a my sa s vami čo najskôr spojíme.