Inovačné vzdelávanie

Ponúkame vám príležitosť rozšíriť si vaše pedagogické zručnosti a spôsobilosti, ktoré zatraktívnia vašu prácu s deťmi a žiakmi. Výsledkom takejto inšpirácie môže byť radosť z učenia a 3 % zvýšenie platu.

Inovačné vzdelávanie poskytuje spoločnosť EDUPARK s.r.o. na základe oprávnenia 36/2023 – IV a 37/2023 – IV vydaného MŠVVaŠ SR. Hodnotenie inovačného vzdelávania podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona 138/2019 Z.z.

Zážitky a osobné skúsenosti sú najprirodzenejším zdrojom poznania. Toto poznanie je oveľa širšie a trvalejšie. 

Aktívne formy učenia sa detí/žiakov ich priamo včleňujú do výchovno-vzdelávacieho procesu. Rozvíjajú kľúčové kompetencie a podporujú rast vnútornej motivácie.

Aktívne formy učenia sa na hodinách dejepisu zvyšujú motiváciu žiakov učiť sa, prebúdzajú v nich záujem o históriu a taktiež podnecujú rozvoj komunikácie a kritického myslenia.

Ste organizácia alebo vzdelávacia inštitúcia?

Máte záujem o niektoré z ponúkaných školení? Alebo potrebujete niečo špecifické? Vieme pripraviť balík školení na základe vašich preferencií. 

Ste pripravený posunúť sa ďalej?

Napíšte nám vaše kontaktné údaje a my sa s vami čo najskôr spojíme.