Aktívne formy učenia sa na hodinách SJL

Aktívne formy učenia sa detí/žiakov ich priamo včleňujú do výchovno-vzdelávacieho procesu. Rozvíjajú kľúčové kompetencie a podporujú rast vnútornej motivácie.

Čo môžem očakávať?

Aktívne formy učenia sa ako jednoduchý program inovačného vzdelávania je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí si chcú rozšíriť a inovovať svoje vedomosti a zručnosti pri implementovaní aktívnych foriem učenia sa všetkých žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu slovenského jazyka a literatúry. Prehĺbia si svoje vlastné kompetencie v oblasti využívania rôznych foriem vzdelávania detí/žiakov, tvorby gradovaných úloh a testov vo všetkých výchovných oblastiach/vyučovacích predmetoch a hodnotenia detí/žiakov.

Obsah

Vzdelávanie je zamerané na rozšírenie, prehĺbenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov tak, aby do výchovno-vzdelávacieho procesu efektívne začleňovali také metódy a formy práce, ktoré budú podporovať aktívne učenie žiakov a tým aj rozvoj kľúčových a predmetových kompetencií žiakov v predmete SJL.

Kedy? Utorok a štvrtok od 18.00 – do 20.00 hod. (8 seminárov) a v poslednom týždni vzdelávania prezentovanie záverečných prác (online formou)

Pre koho je inovačný program určený
kategória a podkategória: učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, vychovávateľ
kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s 1. alebo s 2. atestáciou

Akou formou? 16 hodín prezenčne (online)/34 hodín dištančne

Úspešné absolvovanie programu je ukončené záverečnou prezentáciou.

Dozviete sa

 • Čo sú aktívne formy učenia sa
 • Ktoré kompetencie detí/žiakov rozvíjajú
 • Variácie skupinového a rovesníckeho učenia sa
 • Využitie gradovaných úloh v rôznych výchovných oblastiach/vyučovacích predmetoch
 • Princípy tvorby gradovaných úloh
 • Možnosti hodnotenia a sebahodnotenia v rámci využitia aktívnych foriem učenia sa
Školenie pre učiteľov k tvorbe atestačného portfólia

Termíny

Vyberte si termín školenia z nižšie uvedenej ponuky. V prípade, ak máte záujem o súkromné školenie alebo konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať.

Výhody

 • Získanie 3% príplatku na dobu 7 rokov
 • Vzdelávanie online formou z pohodlia domova
 • Riešenie praktických situácií zo školskej praxe
 • Osobný prístup lektorov

Základné informácie

Čo môžem očakávať?

Aktívne formy učenia sa ako jednoduchý program inovačného vzdelávania je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí si chcú rozšíriť a inovovať svoje vedomosti a zručnosti pri implementovaní aktívnych foriem učenia sa všetkých žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu slovenského jazyka a literatúry. Prehĺbia si svoje vlastné kompetencie v oblasti využívania rôznych foriem vzdelávania detí/žiakov, tvorby gradovaných úloh a testov vo všetkých výchovných oblastiach/vyučovacích predmetoch a hodnotenia detí/žiakov.

Základné informácie

Obsah

Vzdelávanie je zamerané na rozšírenie, prehĺbenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov tak, aby do výchovno-vzdelávacieho procesu efektívne začleňovali také metódy a formy práce, ktoré budú podporovať aktívne učenie žiakov a tým aj rozvoj kľúčových a predmetových kompetencií žiakov v predmete SJL.

Kedy? Utorok a štvrtok od 18.00 – do 20.00 hod. (8 seminárov) a v poslednom týždni vzdelávania prezentovanie záverečných prác (online formou)

Pre koho je inovačný program určený
kategória a podkategória: učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, vychovávateľ
kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s 1. alebo s 2. atestáciou

Akou formou? 16 hodín prezenčne (online)/34 hodín dištančne

Úspešné absolvovanie programu je ukončené záverečnou prezentáciou.

Dozviete sa

 • Čo sú aktívne formy učenia sa
 • Ktoré kompetencie detí/žiakov rozvíjajú
 • Variácie skupinového a rovesníckeho učenia sa
 • Využitie gradovaných úloh v rôznych výchovných oblastiach/vyučovacích predmetoch
 • Princípy tvorby gradovaných úloh
 • Možnosti hodnotenia a sebahodnotenia v rámci využitia aktívnych foriem učenia sa

Výhody

 • Získanie 3% príplatku na dobu 7 rokov
 • Vzdelávanie online formou z pohodlia domova
 • Riešenie praktických situácií zo školskej praxe
 • Osobný prístup lektorov

Termíny

Vyberte si terním školenia z nižšie uvedenej ponuky. V prípade, ak máte záujem o súkromné školenie alebo konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať.

Školenie pre učiteľov k tvorbe atestačného portfólia

Vyberte si termín, ktorý vám vyhovuje.

Ľutujeme ale aktuálne nie sú vypísané žiadne termíny školení.

Postupne pridávame ďalšie termíny. V prípade, ak vám niektorý z vyššie uvedených termínov nevyhovuje, veríme, že sa budete môcť zúčastniť na jednom z nasledujúcich. Tešíme sa na spoluprácu!